naerupaun

home / Pretensioonide käsitlemine

Pretensioonide käsitlemine

Tootegrupid

1. Lamellpuit OÜ poolt müüdud toodetele kehtib VÕS §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg.

2. Mõisted:

2.1 Ekspertiis - tootja poolt teostatav ekspertiis tootel esineva puuduse olemasolu ja tekkepõhjuse väljaselgitamiseks.
2.2 Sõltumatu ekspertiis - kliendi nõudmisel teostatav täiendav tasuline ekspertiis, tootja poolt aktsepteeritud sõltumatu eksperdi poolt juhul, kui klient ei ole tootjapoolse teostatud ekspertiisi tulemustega rahul.

3. Pretensiooni võib esitada toote konstruktsiooni-, tootmis- ja materjalivigadele.

4. Pretensiooni esitamise periood hakkab kehtima kauba ostukuupäevast.

5. Pretensiooni esitamise aluseks on toote müügiarve.

6. Pretensiooni võib esitada klient e-maili aadressile info@lamellpuit.ee.

7. Pretensioon tuleb esitada võimalikult arusaadava kirjeldusena tootel esineva puuduse (puuduste) kohta.

8. Müüja ei vastuta järgnevate puuduste eest:

8.1 mis on põhjustatud toote juhuslikust või tahtlikust vigastamisest kasutaja poolt;
8.2 mille on põhjustanud toote tehniliste omaduste muutmine;
8.3 mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest;
8.4 mille on põhjustanud toote kasutamine selleks mitte ettenähtud keskkonnatingimustes.
 

9. Pretensioon ei kuulu lahendamisele, kui Lamellpuit OÜ tõestab, et tootel esinevad puudused on tekkinud ostja süül.

10. Lamellpuit OÜ on kohustatud eriarvamuste korral tootel esineva puuduse tekkepõhjuste väljaselgitamiseks tegema ekspertiisi kuue kuu jooksul alates toote müügi kuupäevast.

10.1 Kui ekpertiisi tulemusena selgub, et puudus on tingitud kliendi süüst ja klient ei nõustu sellega, siis on kliendil õigus nõuda sõltumatu ekspertiisi teostamist.

10.2 Kui sõltumatu ekspertiisi tulemus tõestab, et puudus on tekkinud kliendi süü läbi, siis sõltumatu ekspertiisi kulud katab klient.

11. Kui klient esitab toote kohta pretensiooni pärast kuue kuu möödumist ostukuupäevast ja defekteerimise käigus selgub, et toode on puuduseta, siis tekkinud kulud katab klient.

12. Kui pretensiooni aluseks oleva toote remontimine osutub võimatuks või selle tootmine on lõpetatud, siis kliendi nõusolekul asendatakse toode samaväärse tootega.


Lamellpuit OÜ

Kehtiv alates 22.01.2022